Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Show sidebar

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Stripbox 50x130cm (26724)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Stripbox 50x130cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Stripbox 35x100cm (26723)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Stripbox 35x100cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Squarebox 100cm (26722)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Squarebox 100x100cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Squarebox 70cm (26721)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Squarebox 70x70cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Octabox 100cm & Deep Octabox 100cm (26716)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Octabox 100cm & Deep Octabox 100cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Octabox 135cm (26717)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Octabox 135cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Octabox 175cm (26715)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Octabox 175cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Rectabox 90x110cm (26714)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Rectabox 90x110cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Rectabox 60x80cm (26713)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Rectabox 60x80cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Indirect Deep Octabox 150cm (26703)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Indirect Deep Octabox 150cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.

Elinchrom External Diffuser for Rotalux Deep Octabox 70cm (26702)

Εξωτερικό πανί διάχυσης με διπλό velcro για προσαρμογή σε Elinchrom Rotalux Deep Octabox  70cm.

Διαχέει το φως ομοιόμορφα και καθαρά όταν είναι τοποθετημένο στα Rotalux Softbox και είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με τα Elinchrom Rotagrid λόγω του διπλού velcro στις άκρες του.