Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Show sidebar

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Rectabox 60x80cm (26772)

Η γρίλια Rotagrid 60×80 ταιριάζει στο Elinchrom Softbox Recta 60×80

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux SquareBox 70cm (26774)

Η γρίλια Rotagrid 70cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux SquareBox 70cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Stripbox 35x100cm (26775)

Η γρίλια Rotagrid 35x100cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux StripBox 35x100cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Rectabox 90x110cm (26773)

Η γρίλια Rotagrid 90×110 ταιριάζει στο Elinchrom Softbox Recta 90×110

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux SquareBox 100cm (26782)

Η γρίλια Rotagrid 100cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux SquareBox 100cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Stripbox 50x130cm (26776)

Η γρίλια Rotagrid 50x130cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux StripBox 50x130cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Deep Octabox 70cm (26781)

Η γρίλια Rotagrid 70cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux Deep OctaBox 70cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Octabox & Deep Octabox 100cm (26777)

Η γρίλια Rotagrid 100cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux OctaBox & Deep Octabox 100cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Octabox 135cm (26778)

Η γρίλια Rotagrid 135cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux OctaBox 135cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Indirect Octabox 150cm (26779)

Η γρίλια Rotagrid 175cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux OctaBox 175cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.

Elinchrom Rotagrid for Rotalux Octabox 175cm (26780)

Η γρίλια Rotagrid 175cm  ταιριάζει στο Elinchrom Rotalux OctaBox 175cm

Οι γρίλιες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου με ακρίβεια της κατεύθυνσης και της διάδοσης του φωτισμού, ενώ προσφέρουν ευκρινέστερες σκιές.